Geodetické práce

Komplexní zeměměřická činnost v oblasti Inženýrské geodezie i Katastru nemovitostí

Firma ValMez geo s.r.o. nabízí služby po celé České republice v oblasti zeměměřické činnosti jako jsou:

 • zřizování polohových a výškových bodových polí
 • zaměřování polohopisu a výškopisu pozemků, areálů závodů ad.
 • vytyčovací práce na stavbách i vytyčování hranic pozemků
 • zaměřování nových i stávajících inženýrských sítí
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zpracování dokumentace pro správce inženýrských sítí
 • příprava podkladů a map pro tvorbu GIS
 • pasportizace sítí včetně přípravy podkladů
 • digitalizace mapových podkladů
 • zaměřování fasád historických budov pro 3D modely a jejich vizualizace
 • výpočty kubatur
 • úkony Úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • speciální geodetická měření dle požadavků objednatele
 • konzultační činnost
 • a mnoho dalšího...

V případě jakéhokoli dotazu neváhejte, a kontaktujte nás, prosím.