Katastr nemovitostí

Nabízíme Vám zastupování ve věcech komunikace s Katastrem nemovitostí.

Odkazy na weby ČÚZK:

Web Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)

Seznam katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť

Nahlížení do Katastru nemovitostí (hledání parcely podle parcelního čísla, zobrazení katastrální mapy)

V oblasti Katastru nemovitostí nabízíme tyto služby

  • úkony Úředně oprávněného zeměměřického inženýra
  • zřizování věcných břemen (služebnosti)
  • vyhotovování geometrických plánů pro kolaudace staveb
  • příprava podkladů pro vklad do katastru nemovitostí
  • vytyčování hranic pozemků včetně stabilizace
  • vyhotovování geometrických plánů pro rozdělení pozemků
  • záborové eleboráty
  • konzultační činnost
  • a mnoho dalšího...

V případě jakéhokoli dotazu neváhejte, a kontaktujte nás, prosím.